CFGM Sistemes Microinformàtics i Xarxes (IC10)


Per què estudiar un Cicle Formatiu de Formació Professional en Informàtica?

El món de la informàtica és un camp que està en ple desenvolupament. La informàtica s’ha fet un lloc a la nostra vida quotidiana, per aquesta raó, les empreses creen llocs de treball relacionats amb aquest entorn.

Titulació: Tècnic/a en Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Objectiu: Instal·lació i manteniment de xarxes, serveis d’Internet i de sistemes informàtics monousuari i multiusuari donant suport a l’usuari final en condicions de qualitat i seguretat.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb possibilitat de compaginar amb el món laboral.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.650 hores lectives i 350 hores de formació en empreses.

Accedir al cicle:

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol d’ESO o equivalent (homologat a Espanya).
 • Disposar del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI).
 • Superar el curs de formació específic per l’accés als cicles de grau mitjà.
 • Haver superat la prova d’accés a Cicles Formatius de grau mitjà per a persones de 17 o més any
 • Personal tècnic instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Help Desk – Suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes.
 • Comercials de microinformàtica.
 • Operador de teleassistència.
 • Personal operador de sistemes.
 • Mòdul 1: Muntatge i manteniment d’equips.
 • Mòdul 2: Sistemes Operatius Monolloc
 • Mòdul 3: Aplicacions Ofimàtiques
 • Mòdul 4: Sistemes Operatius en xarxa
 • Mòdul 5: Xarxes Locals
 • Mòdul 6: Seguretat informàtic
 • Mòdul 7: Serveis de xarxa
 • Mòdul 8: Aplicacions Web
 • Mòdul 9: Formació i orientació laboral
 • Mòdul 10: Empresa i iniciativa emprenedora
 • Mòdul 11: Anglès tècnic
 • Mòdul 12: Síntesi
 • Mòdul 13: Formació en centres de treball
 • Cursar un altre Cicle Formatiu de grau mitjà.
 • Accedir a un Cicle Formatiu de grau superior.
 • Accés al Batxillerat (les matèries optatives i el treball de recerca es poden convalidar).
 • Prova d’accés a un Cicle Formatiu de grau superior de la mateixa família.

Tens dubtes? Utilitza aquest botó per anar a la página de contacte:

També ens pot trobar en aquestes xarxes: