CFGS Administració i Finances (AGB0)

Per què estudiar un Cicle Formatiu de Formació Professional en Administració i Finances?

Si vols aprendre com portar a terme l’organització, l’administració i la gestió personal dins d’una empresa, aquest és el teu cicle. Si vols entendre les operacions econòmiques i financeres i poder assessorar a clients dins de l’àmbit públic i privat, aquest és el teu cicle. Inscriu-te!

Titulació: Tècnic/a Superior en Administració i Finances

Objectiu: Aprendre i entendre les operacions de gestió i administració en els processos comercials, laborals, comptables, fiscals i financers d’una empresa pública i/o privada. Aprendre a gestionar la informació i actuar segons les normes de prevenció de riscos laborals i protecció medioambiental.

Horari: El cicle s’imparteix en horari de tarda amb la possibilitat de compaginar amb el món laboral i estudis universitaris.

Durada: 2.000 hores distribuïdes en dos cursos, 1.683 hores lectives i 317 hores de formació en empreses.

Accedir al cicle:

Per accedir al cicle pots accedir si compleixes algun d’aquests requisits:

 • Estar en possessió del títol de Batxillerat.
 • Disposar del títol de tècnic o de tècnic auxiliar.
 • Prova d’accés a cicles formatius de grau superior.
 • COU
 • FP2
 • Curs d’accés a cicles formatius de grau superior (CAS)
 • Sector econòmic d’una gran, mitjana o petita empresa.
 • Sector bancari.
 • Assessor jurídic i/o fiscal.
 • Tècnic en gestories.
 • Serveis d’auditoria comptable.
 • Assessor comercial.
 • Gestió del control empresarial.
 • Mòdul 1: Comunicació i atenció al client
 • Mòdul 2: Gestió de la documentació jurídica i empresarial
 • Mòdul 3: Procés integral de l’activitat comercial
 • Mòdul 4: Recursos humans i responsabilitat social corporativa
 • Mòdul 5: Ofimàtica i procés de la informació
 • Mòdul 6: Anglès
 • Mòdul 7: Gestió de recursos humans
 • Mòdul 8: Gestió financera
 • Mòdul 9: Comptabilitat i fiscalitat
 • Mòdul 10: Gestió logística i comercial
 • Mòdul 11: Simulació empresarial
 • Mòdul 12: Formació i orientació laboral
 • Mòdul 13: Empresa i iniciativa empresarial
 • Mòdul 14: Projecte d’administració i finances
 • Mòdul 15: Formació en centres de treball
 • Cicle formatiu de grau superior.
 • Grau en Administració i Empreses.
 • Grau en Comptabilitat i Finances.
 • Grau en Economia.
 • Altres graus d’acord amb la normativa vigent.

Tens dubtes? Utilitza aquest botó per anar a la página de contacte:

També ens pot trobar en aquestes xarxes: